Pomoc

Prognozy produkcji żywca wieprzowego w 2014 r.

Prognozy produkcji żywca wieprzowego w 2014 r.

2014-08-28

Jak podaje Eurostat w 2013 r. łączna produkcja świń brutto w krajach UE-28 wyniosła 250 mln 796 tys. sztuk, tj. była o 2,6% mniejsza w stosunku do 2012 r.

W 2014 r. produkcja tych zwierząt we Wspólnocie ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie 206 mln 778 tys. sztuk (bez danych z Hiszpanii, Chorwacji i Cypru). W I i II kwartale br. produkcja świń w Unii (UE-28) mogła wynieść odpowiednio 62 mln 686 tys. sztuk (spadek o 0,5%) oraz 60 mln 829 tys. sztuk (spadek o 0,3%). W III i IV kwartale br. produkcja tych zwierząt we Wspólnocie (bez Hiszpanii i Chorwacji) wyniesie prawdopodobnie kolejno 50 mln 866 tys. sztuk (spadek o 0,4%) oraz 53 mln 860 tys. sztuk (spadek o 1,4%).

W 2013 r. produkcja świń w Danii obniżyła się zaledwie o 0,3% do 28 mln 972 tys. sztuk. W 2014 r. produkcja tych zwierząt w Danii zwiększy się o 1,5%, i wyniesie 29 mln 400 tys. sztuk.

W minionym roku produkcja świń w Niemczech spadła tylko o 0,1% do 46 mln 450 tys. sztuk. W 2013 r. produkcja tych zwierząt na rynku niemieckim obniży się prawdopodobnie o kolejne 0,4% do 46 mln 274 tys. sztuk. W I kwartale br. produkcja świń w tym kraju zmniejszy się o 0,6%, po czym w II kwartale wzrośnie o 0,9%. W III oraz IV kwartale br. spadki produkcji ukształtują się odpowiednio na poziomie 0,8% i 0,9%.


Produkcja brutto świń w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tys. sztuk


W 2013 r. Francja wyprodukowała 24 mln 471 tys. sztuk świń, tj. o 2,2% mniej niż w 2012 r. W 2014 r. produkcja świń we Francji obniży się o 3,3% do 23 mln 664 tys. sztuk.

W Polsce w 2013 r. produkcja świń obniżyła się aż o 14,8% do 15 mln 600 tys. sztuk. W 2014 r. produkcja tych zwierząt spadnie o dalsze 5,1% do 14 mln 800 tys. sztuk. W I i II kwartale produkcja będzie spadała w tempie odpowiednio 5,1% oraz 7,5%, natomiast w III i IV kwartale dynamika spadku wyniesie kolejno 2,6% oraz 5,1%.

W 2013 r. Holendrzy wyprodukowali 23 mln 900 tys. sztuk świń, tj. o 0,7% mniej niż w 2012 r. W 2014 r. produkcja tych zwierząt w Holandii wzrośnie o 1,3% do 24 mln 200 tys. sztuk.

W minionym roku Hiszpania drugi największy producent świń w UE, wyprodukowała 41 mln 117 tys. sztuk tych zwierząt, tj. o 3,8% mniej niż w 2012 r. W pierwszych dwóch kwartałach 2014 r. produkcja świń w Hiszpanii będzie spadała w tempie odpowiednio 3,3% oraz 1,0%.


Źródło: FAMMU/FAPA, Foto: etrzoda.pl