Pomoc

ROSJA – PROGNOZY WZROSTU PRODUKCJI WIEPRZOWINY

ROSJA – PROGNOZY WZROSTU PRODUKCJI WIEPRZOWINY

2014-04-07

Według prognoz rosyjskiej federacji producentów trzody chlewnej, produkcja przemysłowa wieprzowiny w Rosji w latach 2014-2020 może wzrosnąć o ok. 1 mln ton (200-250 tys. ton rocznie). Ekspansja będzie możliwa dzięki kontynuacji inwestycji w sektorze w wysokości ponad 100 mld RUB (3 mld USD).

W ostatnich latach na rozwój przemysłowej produkcji trzody chlewnej przeznaczono w Rosji już 350 mld RUB (10 mld USD). Jedna trzecia z planowanego wzrostu zostanie przeznaczona na pokrycie rosnącej krajowej konsumpcji wieprzowiny, która do 2012 r. będzie zwiększała się o 1,5% rocznie (z 3,3 mln ton do 3,6 mln ton).

Około 400 tys. ton pokryje spadek produkcji w starych fermach przemysłowych (100 tys. ton) i prywatnych gospodarstwach hodowlanych (300 tys. ton), 200 tys. ton pozwoli na zmniejszenie importu z 1 mln ton do 800 tys. ton, a kolejne 100 tys. ton zostanie wyeksportowane.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Pig Progress z dn. 01.04.14