Pomoc

ROSJA ZEZWALA NA IMPORT PRZETWORÓW WIEPRZOWYCH Z UE

ROSJA ZEZWALA NA IMPORT PRZETWORÓW WIEPRZOWYCH Z UE

2014-02-12

Rosyjskie władze weterynaryjne Rosselkhoznadzor poinformowały, że od dn. 6 lutego br. unijne zakłady mogą wysyłać do Rosji przetworzone produkty wieprzowe po spełnieniu określonych wymogów.

Do świadectw weterynaryjnych towarzyszących przesyłkom należy dodać załącznik stwierdzający, że gotowe produkty wieprzowe lub produkty zawierające wieprzowinę, a także surowce pochodzenia zwierzęcego (wieprzowe) przeznaczone do produkcji pasz dla zwierząt domowych i futerkowych, wysyłane do Rosji, zostały poddane obróbce termicznej, długotrwałej naturalnej fermentacji lub dojrzewania. Powyższe gwarancje muszą być poświadczone przez władze weterynaryjne państwa członkowskiego UE. Załącznik z gwarancjami musi mieć tą samą datę i numer co świadectwo weterynaryjne. Procedura ma obowiązywać do czasu wprowadzenia przez UE stref afrykańskiego pomoru świń i regionalizacji zgodnie z zasadami Kodeksu Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz memorandum w sprawie wytyczania stref i regionalizacji dla celów zdrowia zwierząt, podpisanymi przez Rosję i UE w 2006 r.

Pozostaje jednak nadal w mocy rosyjski zakaz importu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z UE.


W dn. 29 stycznia br. Rosja wstrzymała import wieprzowiny i produktów wieprzowych z całej UE, w związku z wystąpieniem na Litwie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików.
Rosjanie przewidują, że zakaz importu wieprzowiny z UE zostanie zniesiony nie wcześniej niż za dwa miesiące. Rosja zażądała od Komisji Europejskiej „regionalizacji”, czyli podzielenia obszaru UE w zależności od szerzenia się choroby. Według Rosjan, minimalną regionalizacją należy objąć Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę. Import wieprzowiny z tych państw do Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan powinien być objęty zakazem. Zdaniem Rosjan, w strefie ryzyka znajdują się również Holandia, Niemcy, Czechy, Węgry i Rumunia. Rosja mogłaby zezwolić na dostawy z Włoch, Portugalii, Danii i Hiszpanii pod warunkiem spełnienia wymogów Rosselkhoznadzor.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Rosselkhoznadzor z dn. 06.02.14, ThePigSite z 07.02.14, PAP z dn. 05.02.14