Pomoc

Rozporządzenie w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce opublikowane

Rozporządzenie w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce opublikowane

2014-03-31

Na ostatnim etapie przygotowań jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie którego będzie można uruchomić rekompensaty.


Wsparcie w ramach rozporządzenia KE przysługuje producentom wieprzowiny z obszarów objętych restrykcjami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce. Kwalifikują się zwierzęta ubite od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r., z obszaru objętego, w dniu dostarczenia ich do ubojni, restrykcjami.
Szacuje się, że do tej pory wsparciem zostanie objętych ok. 42, 5 tys. szt. świń, które zostały już skupione od 26 lutego.


Polska jest uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie od 50 kilogramów oraz macior mających prosięta, co najmniej raz, o masie od 160 kilogramów, pod warunkiem ich uboju i wprowadzenia do obrotu pozyskanego z nich mięsa i jego produktów, zgodnie z odpowiednimi przepisami weterynaryjnymi.


Rekompensatę ustalono na 35, 7 EUR na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty. W przypadku tusz ważących mniej niż 100 kg, kwota wsparcia będzie odpowiednio redukowana. Pomoc będzie przyznawane do maksymalnie 20 tys. ton wieprzowiny.


Źródło: MRiRW