Pomoc

Spotkanie z rolnikami w sprawie ASF

Spotkanie z rolnikami w sprawie ASF

2014-02-26

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ASF to największy problem gospodarczy jakiego jeszcze nie było, nie tylko dla Polski, ale i dla Unii Europejskiej – powiedział minister do rolników podczas spotkania, które odbyło się dziś w Sokółce.
Od chwili pojawienia się tej choroby na Litwie jest to problem unijny i rozstrzygnięcia zapadają na poziomie Unii Europejskiej – podkreślił szef resortu rolnictwa.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń


Minister omówił podejmowane przez niego działania w zakresie afrykańskiego pomoru świń, zarówno te na forum unijnym, jak i krajowym. Podkreślił, że już 10 i 12 lutego wystąpił do Komisji Europejskiej o zajęcie się tą sprawą na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 17 lutego, na wniosek Polski i Litwy, kwestia ta była omawiana, a uczestniczyli w posiedzeniu również unijni komisarze Dacian Ciolos i Tonio Borg.
Zaproponowałem Komisji Europejskiej, aby na podstawie rozporządzenia 1308 z grudnia 2013 roku oraz Traktatu Lizbońskiego skorzystać z funduszy rezerwowych w celu zrekompensowania producentom i przetwórcom trzody chlewnej utraconych korzyści – powiedział minister Kalemba i dodał – Takie możliwości są, ale decyzje muszą zapaść na szczeblu Komisji.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że przeprowadził rozmowy z ambasadorami ChRL i Japonii, podczas których omówił wszystkie podejmowane przez stronę polską działania. Chiny i Japonia są dużymi odbiorcami polskiej wieprzowiny, a pod względem wolumenu eksportu tego mięsa Chiny zajmują pierwsze miejsce. Spotkanie i rozmowy z ambasadorami służyły również utrzymaniu dobrych kontaktów handlowych z tymi krajami.

Minister powiedział także o rozpoczęciu audytu w sprawie ASF. Dziś rozpoczęła się bowiem wizyta Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych (Community Veterinary Emergency Team), w której współuczestniczą przedstawiciele Unii Celnej oraz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

Minister poinformował również o rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem i ostatnim posiedzeniu rady ministrów. Zwrócił uwagę, że opracowywane w tej chwili rozwiązania znajdują się na ostatnim etapie uzgodnień, ale nie przedstawił jeszcze szczegółów ze względu na dobro przyszłych rozwiązań.
Minister stwierdził, że sytuacja na rynku wieprzowiny jest zła, ceny spadły z 6 zł/kg do nawet 3,5 zł/kg.

Będziemy wspierać producentów trzody chlewnej oraz przedsiębiorców. Przygotowujemy rozwiązania, które pozwolą zdjąć w ciągu 2-3 tygodni nadwyżki wieprzowiny w strefie buforowej. Proces ten chcemy rozpocząć w przyszłym tygodniu. – powiedział szef resortu rolnictwa.


Minister zapewnił rolników - Nie zostawimy Was samych z tym problemem.
Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa ministra Kalemby, w której brał również udział zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, a także wicemarszałek województwa Mieczysław Baszko.

Od dziś możliwe jest przemieszczanie świń, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz strefy buforowej, jednak proces ten musi odbywać się pod ścisłą kontrolą i nadzorem inspekcji weterynaryjnej – podkreślił zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.


Najważniejsze w tej chwili jest niedopuszczenie do tego, aby choroba przeniosła się do gospodarstw – powiedział doktor Krzysztof Jażdżewski.


 

 

 


źeódło. MRiRW