Pomoc

Wilgotność powietrza i jej wpływ na świnie

Wilgotność powietrza i jej wpływ na świnie

2022-10-04

Wilgotnością powietrza nazywamy zawartość pary wodnej w powietrzu.

Para wodna w budynkach inwentarskich pochodzi z:

1. Parowania z powłok zewnętrznych i dróg oddechowych zwierząt, –ewaporacja fizjologiczna- która jest największym źródłem pary wodnej w powietrzu w budynkach inwentarskich. Zależy od masy ciała świń i warunków termicznych w pomieszczeniach.

2. Parowania z mokrych powierzchni wewnątrz budynków inwentarskich (np. podłóg, przegród, ścian, kanałów gnojowych) –ewaporacja fizyczna. Zależy między innymi od systemu utrzymania, ilości wody używanej do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

3. Powietrza zewnętrznego dostającego się do budynków inwentarskich w drodze wymiany powietrza ( wentylacja grawitacyjna, mechaniczna) – od 5-15 % ogólnej ilości pary wodnej w powietrzu pomieszczenia. Zależy od pory roku, intensywności wymiany powietrza, wilgotności w powietrzu zewnętrznym.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach inwentarskich regulować możemy poprzez intensywność wymiany powierza i ilość dostarczanego ciepła z dodatkowych źródeł ciepła (np. nagrzewnice).
Zbyt wilgotne powietrze powyżej 80 %, może powodować w stadach z występującymi chorobami układu oddechowego do nasilenia się objawów, a w konsekwencji do obniżenia produkcyjności świń.

Bardzo często do wzrostu wilgotności powietrza w pomieszczeniach dochodzi w okresie niskich temperatur zewnętrznych. Zmniejsza się wtedy ilość odprowadzonego powietrza, a w skrajnych przypadkach wentylacja przestaje działać całkowicie i dochodzi do wyraźnego wzrostu wilgotności, a nawet skraplania się pary wodnej. W takich przypadkach należy posiłkować się dodatkowym źródłem ciepła ( centralne ogrzewanie, nagrzewnice).
Dobrym rozwiązaniem jest ocieplenie pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
W chłodnych okresach w pomieszczeniach, w których wykorzystuje się wentylację mechaniczną wentylatory powinny obracać się przez cały czas ze zmniejszonymi obrotami albo powinny włączać się okresowo (przewietrzanie ), co oczywiście obniża jakość powietrza w pomieszczeniach, ale nie doprowadza do skraplania się pary wodnej.

Zalecana wilgotność powietrza w pomieszczeniach inwentarskich, w których utrzymywane są świnie powinna wynosić od 55 do 75%.

Zalecana temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach dla prosiąt w zależności od wieku prosiąt (VSP)

 

Wiek, tygodnie

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

Temp. oC

29-31

28-30

26-28

24-26

22-24

20-22

Wilgotność %

55-65

57-67

59-69

61-71

63-73

65-75

 

 

 

Optymalny zakres wilgotności w pomieszczeniach dla trzody chlewnej (za IŻ, IBMER, 1980)

 

 

Kategoria zwierząt

Wilgotność względna (%)

minimum

optimum

maksimum

Prosięta do 56 dnia

50

60

70

Warchlaki od 57-84 dnia

50

60

70

Tuczniki

60

70

80

Lochy

60

70

80

Knury

60

75

85

Knurki i loszki hodowlane

60

70

80


W praktyce zauważono, iż znaczny spadek wilgotności w pomieszczeniach dla prosiąt wpłynął na wzrost częstotliwości występowania kanibalizmu.

W pomieszczeniach dla prosiąt, w których wilgotność spadła do 30-40% zauważono zwiększoną ilość przypadków obgryzania ogonków u prosiąt. Zmniejszenie dopływu ciepła ( z nagrzewnic), a poprzez to ograniczenie wentylacji spowodowało wzrost wilgotności w powietrzu i zaprzestanie obgryzania ogonków.