Pomoc
Powrót do indeksu Skład chemiczny pasz

Składniki mineralne

Wszystkie organizmy żywe wymagają do normalnego funkcjonowania makro- i mikroelementów. Do makroelementów (występują w organizmie zwierząt w ilości pow. 50 mg/kg masy ciała) należą: